BƠM CẤP NƯỚC PENTAXXem tất cả

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 100 – 160A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 100 – 160B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 80-200B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 80-200A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 80-160A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 80-160C

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 80-160D

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-250A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-250B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-200A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-200B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-200C

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-160A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-160B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-125A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 65-125B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 50-250A

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 50-250B

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 50-250C

Bơm Cấp Nước Pentax

PENTAX CM 50-200A

BƠM LƯU LƯỢNG PENTAXXem tất cả

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CHT 310

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CH 160

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CHT 160

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CST 550/4

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CST 300/3

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CST 100/2

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CST 400/3

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CHT 550

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CST 200/3

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CH 310

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CH 210

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CHT 210

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CHT 400

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CS 200/3

Bơm Lưu Lượng Pentax

PENTAX CS 300/3

BƠM ĐẨY CAO PENTAXXem tất cả

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX PM 45

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSVD 5/37

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSVD 4/30

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSVD 3/22

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSVD 3R/18,5

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSVD 2/15

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHD 3/22

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHD 3R/18,5

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHD 2/15

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHC 6/37

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHC 5/30

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHC 4R1/22

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHC 3/18,5

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHC 3R/15

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHC 2R1/11

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHB 6/22

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHB 5/18,5

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHB 4/15

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHB 3/11

Bơm Đẩy Cao Pentax

PENTAX MSHA 8/15

BƠM CHÌM NƯỚC THẢIXem tất cả

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DCT 1000

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DCT 560

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DCT 310

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DCT 210

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DCT 160

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 1000

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 750

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 550

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 400

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 300

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 200

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DTRT 150

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 1000

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 750-4

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 400-4

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 560

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 410

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 310

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 210

Bơm Chìm Nước Thải Pentax

PENTAX DMT 160

BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN PENTAXXem tất cả

BƠM HỒ BƠI PENTAXXem tất cả

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 100M

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 100T

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 150M

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 150T

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 200M

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 200T

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 300M

Bơm Hồ Bơi Pentax

PENTAX WINNER 300T

BƠM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁYXem tất cả

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX U5V-200/7T

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 50-200B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 50-250C

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 50-250B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 50-250A

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 50-315BN

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 50-315AN

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 65-250B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 65-250A

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 80-250B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 80-250A

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 80-315BN

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 80-315AN

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-200B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-200A

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-250B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-250A

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-315B

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-315A

Bơm Phòng chữa Cháy Pentax

PENTAX CA 100-400C

BÌNH TÍCH ÁP VAREMXem tất cả

Bình Tích Áp

Bình Varem 24L 10Bar

Bình Tích Áp

Bình Varem 50L 10Bar

Bình Tích Áp

Bình Varem 100L 10Bar

Bình Tích Áp

Bình Varem 100L 16Bar

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 200L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 200L 16BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 300L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 300L 16BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 500L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 500L 16BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 500L 25BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 750L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 1000L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 1000L 16BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 1500L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 2000L 10BAR

Bình Tích Áp

BÌNH VAREM 3000L 10BAR

Bình Tích Áp

RUỘT BÌNH VAREM 50L

Bình Tích Áp

RUỘT BÌNH VAREM 100L

Bình Tích Áp

RUỘT BÌNH VAREM 200L

PHỤ KIỆN MÁY BƠM PENTAXXem tất cả

VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật An Quảng
Đại diện thương hiệu Pentax Italy tại Việt Nam

Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật An Quảng được thành lập vào năm 2016, là nhà cung cấp hàng đầu các dòng máy bơm nước, các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến việc cung cấp và lắp đặt các dòng máy bơm nước..
An Quảng là đại diện duy nhất thương hiệu Pentax Italy tại Đà Nẵng. Chuyên cung cấp các dòng máy bơm: Pentax PCCC, bơm nước Pentax dân dụng, bơm chìm Pentax, bơm hoả tiễn Pentax…

About Count

CHẤT LƯỢNG
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
TIẾT KIỆM CHI PHÍ

THỐNG KÊ

Dự Án Công Nghiệp
Dự Án Dân Dụng
Dự Án Nông - Lâm Nghiệp
Dự Án Khu Dân Cư

TIN TỨC